Sola gratia


Egyedül kegyelem folytán…
Születnek a csillagok,
Nyílnak a virágok,
Örök megbocsátások.

Egyedül kegyelem folytán…
Járható a Te utad
Látható a Te arcod
Misztikus tapasztalatok.

Egyedül kegyelem folytán…
Maghallom hangod szépségét,
Megtanulom a barátság
értékét ,
Felismerem az élet mélységét…

Ora pro nobis!
A harmatcsepp megtalálja a virágot,
A virág megtalálja a harmatot…

Pax VobiscumBéke legyen veletek,
Tisztaság maradjon meg bennetek.
Jókedv hangja szorosan öleljen magához,
Éberség angyala sose legyen távol.

Opus Magnum


Kitartóan haladni,
türelemmel megismerni,
az éjszakában megtisztulni,
a fényt átölelni,
a nagy művet befejezni…


vall
vallás
hitvallás
megvallás
vallomás
vallom

Regnum Marianum


Mária országa,
Fény királya,
Üdvösség forrása,
Türelem rózsája,
Engesztelés öröme,
Szabadság ereje,
Tengernek csillaga,
Ölelés mosolya,
Tisztaság zászlaja,
Hófehér gondolat.


Szent keresztfád áldozatával, rám figyeltél.
Kitárt karjaid irgalmával megerősítettél.
Töviskoszorúd fájdalmával engeszteltél.
Szent sebeid vállalásával szabaddá tettél.


Szállj le angyalszárnyaid érintésével,
hogy álmaim tisztán hozzád érkezzenek.


Határtalan irgalmad által bocsáss meg, ha akarva vagy akaratlanul, szépséged megpróbáltuk csonkítani, igazságod meghazudtolni, elhallgatni …
Szereteted fénysugarával járj át teljesen, hogy új emberként adhassunk hálát a holnap szent hajnalán.


Mint a fehér hó
határtalan tisztaságán
átragyogó napfény.
Úgy tisztítasz meg,
ragyogsz be teljesen.


elvégeztetett…
beteljesedett…

a szabadság szétáradt
betöltött mindent…A csend nyugtatott
a fohász ringatott
az idő megállott
szíven Benned elaludt.


Kegyelmek mezeje,
Pillantok öröme,
Megálmodott igazságok,
Megszentelt valóságok.