Kérdéseimre választ hozó előbúvó hajnal,
sötétséget megváltó napfényjelenés.

Csendes, nyugodt,
felkelő mélységes megváltó nap…

… köszöntelek!


Indulatom mérsékeld, alázatom növeld.
Az elfogadás szándékában erősíts,
Hálaadás őszinteségében, igaz létében szaporíts,
Belső békédben nemesíts.


Tarts meg a mindennapi
egyszerűség szeretetében,
a szabadság bűvöletében,
a hit szilárdságában,
a valóság elfogadásában,
jelenléted igazságában…


Hozzád igyekszem,
a Te magaslatodra törekszem, hogy
a végtelenséged közepét elérjem,
angyalaid seregét szeressem,
fénylő országodban megpihenve,
ölelésed karjaiban temetkezve,
elszenderedni az öröklétben…


Elfeledett homályban élő,
emlékekben kinyíló virágok szirmai,
ne haragudjatok a feledés némaságáért…

mindannyian részei vagyunk a megváltásnak…


Göröngyös, árnyékos utakon velem vagy, eloszlatod kételyeim, elnémítod félelmeim, távlatokban megerősítesz, bátorságban felüdítesz…


Szabad vagy és végtelen akár a fölöttem ragyogó csillagos égboltozat.
Megrendít határtalanságod folyamatos mozdulata.
Felszabadít a formák egyedi szabad tánca.
Lenyűgöz szépséged egységes arculata.

Benned élünk és vágyakozunk teljesen…


szabadságod lenge fuvallata,
hangod finom árnyalata,
szereteted könnyedsége,
tekinteted reménysége,
illatod frissessége,
érintésed szabadító ereje…


hála Neked...
rám gondoltál
megtaláltál
átkaroltál
örök életet adtál…


szívembe fogadtalak…


…szeretem , hogy felém hajolsz, megérintesz, simogatsz…
vigyázol rám, átölelsz, magadba zársz,

mindörökre…


Szerteágazó szépség csillagai,
töltsétek be a szabadság szent terét.
Illatozzatok be mennyei mannával,

sokasodjatok és virágozzatok…

Szépségeid változatosságán keresztül segíts, hogy mélyebben elfogadhassalak, megérinthesselek, szeresselek, megérthesselek…

            Tied legyek mindörökre.

Hófehér szilánkok szárnyaljatok az égben,
Vágyaim hordozzátok a felhőkben.
Míg elérjük a tiszta lélegzetet,
                           
                                            A reményteljes üzenetet.

Üzenet


Tanítsátok Szent fiam szájából elhangzó igazságot,
Bármilyen is nehéz tartsatok bűnbánatot.
Ne engedjetek a kísértőnek,
adjatok előnyt a reménynek.

Szeressetek mindenképpen…


Kísértés

változó arcok bájos mosolyát,
színes maszkok unalmát,
hamis örömek illúzióját,
a félelem káprázatát,
kegyetlen érzékiségek ártalmát,
az édesnek tárt keserűségek borzalmát…

… add Uram felismerjem,
a konkolyt a búzától elkülönítsem,
megtaláljam magam Tebenned…


In aeternum
Az örökkévalóságban

a fényben, rohanni, szaladni,
semlegessé válni,
tiszta vágyakon átlátni,
kristálytisztán mindenkit szeretni,
csendben Benned gyönyörködni,
a homályban kacarászni.

a jelen pillanatban feloldódni…


Lumen Gloriae
Dicsőség fénye

Dicsőség fénye.
Az élet kezdete,
Az öröknappal reménye,
A felismerés öröme.

Dicsőség fénye.
Megérzések értelme,
Derűlátás ereje,
Az idő időtlensége.

Dicsőség fénye.
A végtelen eleje,
Az álom közepe,
A szív rejtélye.


Humilitas
Alázat

Nem tudom mi az alázat,
Térdhajtás vagy szívhajlás,
Meghajlás vagy lehajlás,
Tekintet vagy szeretet….

Elfogadni Téged a sors harcterén,
Meglátni Téged a szenvedők arcszínén,
Türelemmel szemlélni a megnemértést,
Szeretettel szeretni mindenkit… mindenkiért.


Csoda

hajnallal megszületni
nappal utazni
holddal játszani
fényben lovagolni
szélben megfürödni
tűzben felébredni
földben megnyugodni
égben felébredni…


Magister dixit
A mester mondta

Keressétek a
sivatagszemekben lángoló napfényt
szeressétek
az esőben csiklandozó holdfényt
figyeljétek
a jelen pillanat végtelen mélységét
énekeljétek
a lét színeit
kedveljétek
a ki nem mondott szó örömét
szeressétek
egymást az utolsó percig
segítsétek
társaitok örömét
szomjazzátok igazságom erejét
fogadjátok
el szívetek gyémánt tengerét

… a hallhatatlan létezést.


Hála minden rám ragyogó napfényért…
nehéz teljesen a szemedbe nézni,
erőtlenségben ajtót nyitni,
gátlásoktól megszabadulni,
vágyaktól független maradni.

Ajtóm előtt állsz és kopogtatsz…
csak egy mozdulat, egy akarat…
segíts kinyitni a berozsdázott zárakat,
meghallani a hangokat,
megtalálni a titkokat…
bátorságot, hogy befogadhassalak…


Megmerevedett páncéljaimtól szabadulni,
Tisztázatlan vágyaimat megnevezni.
Félelmeim hálóját széttépni,
Bátran a szemedbe nézni.

… beengedni a fehér napfényt.


könnyed rebbenés mozdulata,
érzékeny érintés csodálata,
szellős lendület könnyedsége,
természetes szeretet szépsége,
felívelt magasság boltozata,
rád figyelés ébersége,
tiszta együttlét öröme,
ráhagyatkozás reménye…


minden elnémult
körülöttem
Te voltál velem,
a Te szavad hallatszott
a Te ölelésed éreztem.

… Szentlelked örömében


Szürke, száraz talajban megfogant élet.
Kilátástalan helyzetekben
Megjelenő remény,
Vigasztalan, sötét órákban
Megtalált szívdobbanás.


Vágyaim virágát,
Álmaim világát,
Lelkem ajtaját,
Szívem hosszú útját.

… Te Őrzöd, magadba zárod


Megtaláltam a pillanat békéjét,
hallgattam a csend zenéjét,
megláttam az álom szépségét,
a titok mélységes csendjét.


Taníts meg…
a szívből jövő örömre
az élet nehézségeire
 a hittel teli türelemre
az elfogadás pillanatára
a megbocsájtás irgalmára
az élet szabadságára.


Ajtót nyitok  hűvös szellők,
szótlan virágillatok…
beengedlek
illatozzatok;
tisztítsátok
szépítsétek lelkem húrjait
szívem vágyait
az órák táncait.

…ajtót nyitottam örökre


Határtalan mezőkön szaladva ,
Békét teremtve karjaidba érkeztem.
Szerető tekinteted megigézett,
A szabadság íze megérintetett.


Szépséged legszebben megmutatkozik
a szívből jövő tiszta mosolyban..
Bársonyos érintésével megvilágosítja
szemem előtt repdeső távlatokat.


Illatod tere megváltoztatja a tavasz színét,
Jelenléted nagysága átjárja a pillanat mezejét.
Arcod szirmai a szépségről mesélnek,
Ágaid gyökerekben egyesülnek.


Világosíts meg,
Járj át fényeddel minden
elrejtett tisztázatlan érzést.
Újíts meg,
Taníts meg az átlényegülésre.
Ébressz fel,
                                               
                                           Hogy átlássak a sötétségen.


Megtaláltam karjaid melegét,
Megnyugvásom örömét,
Szomjam oltó elixírét,
Reményem teljességét,
A holnap derűjét.


Távoli hangok ismerős emlékeket
Ébresztenek a jelen pillanat örömében.
Ujjászületett érzések biztatnak a ma megélésében.
Szabadon emelkedő, határok nélküli,
Szemembe pillantó Krisztusi tekintetek.
Vigaszotok áldott legyen mindörökre.Csendben remélt szabad légzések,
megszületett áldott döntések,
elfogadott ölelések.
emeljük föl szívünket…

 …fölemeltük Tehozzád.